Behandelen en bergen

Het doel van de naamloze vennootschap OVMB is het uitbaten van een deponie in de Gentse kanaalzone. Dit omvat momenteel de volgende activiteiten:

  • het bergen van bedrijfsafvalstoffen,
  • de solidificatie van afvalstoffen.

OVMB is gelegen langs de John Kennedylaan, tegenover het Rodenhuizedok en is zeer makkelijk bereikbaar zowel via de autosnelwegen, de spoorwegen als via het water. De zorgvuldig uitgekozen site is 32 ha groot. Klik hier voor een routebeschrijving.

De exploitatie van de deponie werd aangevangen in 1994. Het betreft een deponie met totale bergingscapaciteit heeft van meer dan 3 miljoen ton. Ondermeer de volgende bedrijfsafvalstoffen kunnen er gestort worden: waterzuiveringsslib van bedrijven, verbrandingsresiduen, verontreinigde grond, straalgritafval, shredderafval, enz.

Begin 1998 breidde OVMB haar activiteiten uit met de solidificatie en stabilisatie van afvalstoffen en dit met als doel een milieuverantwoorde doch economisch haalbare oplossing te bieden voor een groot aantal "probleemafvalstoffen".

De maatschappij OVMB is een dochter van de groep Herbosch-Kiere. Herbosch-Kiere is een bedrijf uit de Eiffage Benelux-groep, die op haar beurt deel uitmaakt van de Franse Eiffage-groep.

OVMB verwijdert (bedrijfs)afvalstoffen in een daartoe geschikte inrichting op een milieuvriendelijke wijze met een uitgesproken zorg voor kwaliteit, mileu en professioneel beheer.

De structuur - op - mensenmaat is een waarborg voor efficiƫnte en snelle aanpassing. De organisatie en de motivatie van haar ploeg, de investeringsmogelijkheden in materieel en personeel, het beheer volgens de opgelegde normen, de zorg voor een milieuveilige uitbating en de klantvriendelijkheid zijn de voornaamste troeven van haar succes.

Organigram

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001