Deponie met degelijke inrichting

Elke deponie is met de meest recente technologie van de omgeving geïsoleerd.

Onderaan schermt een 3 mm dikke polyethyleenfolie de deponie volledig af van de bodem en de grondwaterlaag. De folie is met de grootste zorg aangebracht. Alle lasnaden zijn uitvoerig getest en gecontroleerd.

Regenwater dat tijdens het opvullen van de deponie door de afvalstoffen sijpelt, wordt boven de PE-folie opgevangen in een drainagenetwerk dat het naar een bufferbekken brengt. Het percolaat wordt door een aantal vergunde waterzuiveringsinstallaties opgehaald voor een adequate zuivering.

Het betreft een combinatie van afdichting door een 3 mm dikke folie en opvang en zuivering van regenwater dat op de deponie terechtkomt en door de afvalstoffen sijpelt. Om de afvoer van percolaat en drainagewater optimaal te laten verlopen werd geopteerd voor een tunnel (2,5 meter hoog en 2,5 meter breed) onder de deponie over een lengte van 370 meter in plaats van verticale schouwen. Doordat personen en kleine machines tot in de tunnel kunnen komen wordt het onderhoud van de leidingen heel wat vergemakkelijkt. Om eventuele lekken te kunnen opsporen werd een tweede netwerk van draineerbuizen onder de folie aangelegd bovenop een 1 meter dikke kleilaag. Er werd ook een elektronische lekdetectie aangebracht met als doel de preventie van lekken die ontstaan bij de constructie van de deponie en de detectie van lekken tijdens de uitbating van de deponie. Verontreiniging naar de bodem toe wordt hierdoor uitgesloten.

Ook na afwerking van een deel van de deponie wordt de nodige aandacht besteed aan het ondoordringbaar maken ervan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kleimatten, folies, en draineermatten die regenwater moeten opvangen en afleiden. Als afwerking wordt er begroening aangebracht.

Zowel tijdens als na de stortactiviteiten wordt de deponie permanent bewaakt om de invloed op de nabije omgeving op te volgen. Het erkend laboratorium bemonstert twee maal per jaar het peilputwater conform de vergunningsvoorwaarden en het Vlarem II. Het percolaat uit de deponie en het drainagewater worden wekelijks door ons eigen laboratorium gecontroleerd. Percolaat en drainagewater worden tevens (regelmatig door het erkend laboratorium) gecontroleerd.

Als een deponie is volgestort, wordt ze afgedekt met een waterondoorlatende laag die belet dat regenwater via de bovenzijde of de flanken van de stortheuvel nog tot de afvalstoffen kan doordringen. Ook deze laag bevat polyethyleenfolie zodat de volgestorte deponie als het ware een waterdichte kuip wordt.

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001