Solidificatie en stabilisatie, resultaatgericht

Het wettelijk kader maakt dat er beperkingen zijn voor de aanvaarding van bepaalde afvalstoffen op de deponie. Deze gevaarlijke afvalstoffen dienen eerst behandeld te worden voordat ze kunnen gestort worden. Solidificatie is een technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van reagentia om gevaarlijk afval om te zetten in een minder schadelijke vorm met reductie van het uitlooggedrag vooraleer het kan gestort worden.

Stabilisatie is het verharden of steekvast maken van een pasteuze afvalstof waarbij de afvalstof wordt omgezet in een vaste structuur om de handelbaarheid te verhogen.

De opslag gebeurt in de afvalstoffenbunker die is ingedeeld in verschillende compartimenten en in een silo. Deze tussenstockage is afhankelijk van de fysische toestand van de afvalstoffen.

Poedervormige afvalstoffen die in kipcontainer of bigbags worden aangeleverd komen na bevochtiging tevens in deze afvalstoffenbunker terecht. De afvalstoffen uit de afvalstoffenbunker worden via een van de twee doseerbakken en de hoofdtransportband naar de menger gebracht. De poedervormige producten uit de silo worden rechtstreeks gedoseerd.

Na behandeling, uitharding en de nodige laboratoriumcontroles wordt het behandeld materiaal in de deponie verwerkt.

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001