Adequate kwaliteitscontrole

OVMB richt zich op de eerste plaats op het bereiken van klantentevredenheid. Hiervoor is tevens conformiteit met de wetgeving noodzakelijk. Een zorgvuldig uitgewerkt integraal managementsysteem waarborgt een correcte behandeling van het afval zowel bij acceptatie, verwijderen als bij de nazorg van de afvalstoffen. Een grondige voorafgaande evaluatie moet borg staan voor een correcte verwijdering van uw afval. Deze evaluatie dient uitgevoerd te worden om te beslissen over de aanvaardbaarheid en om de beste stortprijs te vormen. Het intern laboratorium staat ervoor in een blijvende conformiteit met de geldende wetgeving te garanderen. Het laboratorium beschikt over een uitgebreid aantal eigen geavanceerde toestellen voor het uitvoeren van de analyses.

Uitgesproken zorg voor kwaliteit en milieu

Reeds bij de oprichting van het bedrijf besloot de Directie bedrijfsinterne Kwaliteitszorg en Milieuzorg als doel voorop te stellen. Het voornaamste doel van het Kwaliteitssysteem is de tevredenheid van haar klanten, het bekomen van een concurrentievoordeel en een doordacht milieuvriendelijk beleid. Een milieuveilige en milieuverantwoorde uitbating samen met de naleving van de milieuregelgeving verzekeren de continuïteit van OVMB.

Integrale kwaliteitszorg

OVMB hecht veel belang aan de principes van integrale kwaliteitszorg. Eind 1996 behaalde OVMB de certificatie van het uitgewerkt Kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001-norm. Alle hercertificaties van ons kwaliteitssysteen waren tot op heden gunstig.

Het Kwaliteitssysteem van OVMB is operationeel, open, flexibel en duidelijk en wordt toegepast op alle typische activiteiten van de maatschappij.

Uitbouw van een milieubeheerssysteem

Het milieubeheersssyteem werd gecertificeerd eind 1998. Alle volgende hercertificatie-audits waren tevens gunstig. Milieu is voor OVMB een uitdaging. Het personeel van OVMB voert gemotiveerd en milieubewust haar activiteiten uit wat het milieu alleen maar ten goede kan komen.

Wij participeren in het milieucharter. Deze tool maakt deel uit van ons milieubeheerssysteem. De eisen daarvan worden geïncorporeerd in onze objectieven en actiepunten. Op basis van de objectieven worden de actiepunten / taakstellingen gerealiseerd via de thema’s van het milieucharter en door middel van het opstellen en opvolgen van het zorgprogramma. Via de periodieke en eindcontrole van de actiepunten worden deze gecontroleerd.

Milieucharter

Wij participeren in het milieucharter. Deze tool maakt deel uit van ons milieubeheerssysteem. De eisen daarvan worden geïncorporeerd in onze objectieven en actiepunten. Op basis van de objectieven worden de actiepunten / taakstellingen gerealiseerd via de thema’s van het milieucharter en door middel van het opstellen en opvolgen van het zorgprogramma. Via de periodieke en eindcontrole van de actiepunten worden deze gecontroleerd.

De invoering van een milieubeheerssysteem heeft tot doel verbeterde milieuprestaties te bekomen. Daartoe wordt het milieucharter als hulpmiddel gebruikt, waarbij op een zo goed mogelijke manier de negatieve effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zullen kunnen begrepen, beheerst en waar mogelijk zelf verminderd worden.

De invoering van een milieubeheerssysteem heeft tot doel verbeterde milieuprestaties te bekomen. Daartoe worden de twee milieu-initiatieven, ISO 14000 en het actieplan milieucharter voor het Gentse Gewest gecombineerd, waarbij op een zo goed mogelijke manier de negatieve effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zullen kunnen begrepen, beheerst en waar mogelijk zelfs verminderd worden.

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001